งานคีย์ข้อมูลลงเว็บไซต์ ด้านสารสนเทศ Part Time


งานคีย์ข้อมูลลงเว็บไซต์ คีย์ข้อมูลด้านสารสนเทศ Part Time ผู้ทำงานมีหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ พัฒนา ฐานข้อมูล ดูรายละเอียด เขียนเวปไซด์ พัฒนาเวปไซด์ รวมถึงการ ดูแลด้านการตลาด MARKETTING ON LINE จัดทำและปรับปรุงข้อมูล ขององค์การ อาทิ ข่าวสาร ข้อมูลโปรโมชั่น และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
  • มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น ที่จะแสวงหาโอกาสเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ
  • มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
  • มีความอดทน สามารถทำงานในภาวะที่กดดันได้
  • มีจิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถทำงานที่คอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่ ( COMPUTER PLAZA )
วิธีการรับสมัครงาน
จัดส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายทาง E-mail : gscomputer.hr@hotmail.com
โทรนัดสัมภาษณ์งานทันที คุณกิติยา รัชชุศิริ โทร.088-2717074

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น